Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że gotowy projekt domu z katalogu musi być jeszcze dostosowany do warunków zabudowy, co powiększa jego koszt. Ludzie często kupują projekty go- towych domów, nie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, budżetu lub kształtu działki. Często przerabiają już wymurowany dom, przesuwają ściany, instalacje, montują kosztowne podciągi. Tymczasem różnica w cenie projektu gotowego i indywidualnego to mały ułamek wydatków po- niesionych na budowę. Zajmujemy się projektowaniem urbanistycznym, architektonicznym i wnętrzar- skim osiedli domków, budynków wielo i jednorodzinnych. Wyróżnia nas dbałość o wnętrze - z nami możesz być pewien, że nie spadną na Ciebie problemy z umieszczeniem lodówki ani brakiem 2cm odję- tych przez grubość tynku, o których inżynier nie zawsze pomyśli.

Dla wszystkich klientów, którzy oczekują jednak oferty przede wszystkim ekonomicznej, wspólnie
z Partner Planem, który jest oficjalnym przedstawicielem, oferujemy ponad 4000 gotowych projektów domów, przygotowanych przez najbardziej znane, na rynku projektów gotowych, polskie pracownie architektoniczne. Przygotowujemy adaptacje do warunków zabudowy oraz dokumentacje do pozwolenia na budowę. Pomagamy naszym klientom w procedurach urzędowych
i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Kliknij TUTAJ aby kupić gotowy projekt lub umówić się z projektantem.