Projektowanie obiektów handlowych jest naszą specjalnością. Projektujemy indywidualne sklepy, ale także sieci, obiekty wyspecjalizowane - kantory, perfumerie, lokale gastronomiczne. Two-
rzymy wystawy, stoiska handlowe, ekspozycje targowe, systemy "shop in shop", a także grafikę i komunikację obrazkową w miejscach handlowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę
z faktu, że efekt wizualny przyciąga klientów, ale podstawowym celem projektu jest atrakcyjne prze-
łożenie metra kwadratowego na zysk naszych klientów. Nasze projekty są funkcjonalne i dostosowa-
ne do wszystkich nowoczesnych technik sprzedaży obejmujących umiejscowienie lady, przymierzalni oraz projekty ekspozycji. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w projektowaniu sklepów, gwarantujemy, ze nasze projekty spełnią wszystkie warunki określone w "podręczniku najemcy" wydanym przez cen-
trum handlowe. Dodatkowo, dla komfortu naszych klientów, pilotujemy wszystkie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie lokalu. Nasze projekty są
w pełni profesjonalne, zgodne z Polskim Prawem Budowlanym oraz zasadami ergonomii. Przygotowu-
jemy projekty pełnobranżowe obejmujące wszystkie niezbędne instalacje oraz pomagamy w uzyska-
niu uzgodnień specjalistów wymaganych przez oficjalne procedury. W przypadku projektów witryn
i elewacji sklepów usytuowanych w okolicach miejskich znajdujących się pod ochroną konserwatora, przygotowujemy projekt do pozwolenia do Urzędu oraz nadzorujemy procedurę uzyskania pozwolenia na prace budowlane. Naszą największą siłą jest fakt, że podejmiemy się realizacji wszystkich naszych projektów, niezależnie od stopnia ich skomplikowania. zobacz więcej


-
-